NTKS z Wrocławia jak co roku zaprasza 17  listopada 2018 na obchody Volkstrauertag /Dzień Żałoby Narodowej/ we Wrocławiu i Nadolicach Wielkich.
Zapraszamy do udziału w uroczystych obchodach w Parku Pamięci w Nadolicach Wielkich oraz  na tematyczny wykład w siedzibie NTKS.


PROGRAM

10:00              wyjazd do Nadolic Wielkich zbiórka przy hotelu Wrocław
11:00-12:00   obchody na cmentarzu w Nadolicach Wielkich
13:00              powrót do Wrocławia, ciepły posiłek w siedzibie NTKS
13:30              tematyczny wykład  


Udział w uroczystości jest bezpłatny – prosimy o zapisy telefonicznie, mailowo lub osobiście w godzinach pracy biura.

„źródłem finansowania projektu są środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce”

Start Aktualności Spis / Zensus
Spis / Zensus
Wpisany przez Janusz Kamiński, piątek, 08 kwietnia 2011 10:27

Podaj w spisie narodowość niemiecką.

Jeżeli masz niemieckie korzenie, niemieckie pochodzenie, twoi rodzice czy dziadkowie są Niemcami, ty jesteś Niemcem - na pytanie ankietera o narodowość powiedz:

TAK, jestem NARODOWOŚCI NIEMIECKIEJ

Włącz komputer
Uruchom przeglądarkę internetową
Wejdź na stronę http://www.spis.gov.pl lub http://www.stat.gov.pl
Wybierz zakładkę Formularze spisoweWybierz formularz identyfikacyjny
Wpisz swoje dane oraz zdefiniuj hasło dostępu
Wpisz we wskazane miejsce kod z obrazka
Zaloguj się i przystąp do wypełniania formularza spisowego 1 2 3 4 5 6 7

JAKIE PYTANIA ZADAJĄ ANKIETERZY? I JAK NA NIE ODPOWIEDZIEĆ?
Pytanie:
Jaka jest Pana(i) narodowość?
(Przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną
- nie należy jej mylić z obywatelstwem)
1) polska
2) białoruska
3) czeska
4) karaimska
5) litewska
6) łemkowska
7) niemiecka
8) ormiańska
9) romska
10) rosyjska
11) słowacka
12) tatarska
13) ukraińska
14) żydowska
15) inna (podać jaka?) ……


Pamiętaj!

Narodowość to nie to samo co obywatelstwo!

Jesteśmy wszyscy obywatelami polskimi

»narodowości niemieckiej

Posiadamy wszyscy obywatelstwo polskie.

Urodzeni po 1945 roku uzyskali je przez urodzenie w Polsce.

Urodzeni przed 1945 rokiem uzyskali je przez zbiorowe nadanie obywatelstwa polskiego.

Pytanie:
Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?
1) tak
- [słownik etnonimów + możliwość wpisania własnego określenia, np. polska, śląska, mazurska, warmińska itd.]
2) nie, nie odczuwam

Obydwa pytania odnoszą się do narodowości – przynależność narodowo-etnicznej, którą dla potrzeb spisu zdefiniowano w następujący sposób:
Narodowość - przynależność narodowa lub etniczna – jest deklaratywną, opartą na subiektywnym odczuciu, indywidualną cechę każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny, kulturowy lub związany z pochodzeniem rodziców, z określonym narodem lub wspólnotą etniczną (Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. z 4 marca 2010r., Dz.U. Nr 47, poz. 277).

Pytanie:
Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu? (język używany w codziennych kontaktach domowych z osobami najbliższymi - nie mylić ze znajomością języków obcych)

1) wyłącznie polskim
2) polskim i innym niż polski (podać jakim)
[słownik języków + możliwość własnego zapisu ]
[możliwość wskazania dwóch języków niepolskich]

3) wyłącznie innym(i) niż polski (podać jakim/i)
[słownik języków + możliwość własnego zapisu]
[możliwość wskazania dwóch języków niepolskich, np. NIEMIECKI I INNY]

Pytanie:
Jaki jest Pan(i) język ojczysty?

1) język polski

2) język inny niż polski (podać jaki)

[słownik języków + możliwość własnego zapisu, np. NIEMIECKI lub ŚLĄSKI]

Słownik języków będzie zawierał ok. 360 pozycji.

Odważnie wpisujmy w ankiecie spisowej narodowość niemiecką. Bądźmy wierni naszym korzeniom. Poprzez ten wpis możemy wyraźnie pokazać, że jesteśmy dużą i ważną wspólnotą, związaną kulturą, tradycjami oraz wspólną historią.
Jesteś pochodzenia niemieckiego?
Czujesz się Niemcem?
Twoi rodzice i dziadkowie czuli lub czują się Niemcami?
Czujesz się związany z niemiecką tradycją, kulturą i historią, mimo że nie znasz dobrze języka niemieckiego?
Tak, jesteś Niemcem!

Poprawiony: piątek, 29 kwietnia 2011 13:55