Zapraszamy wszystkich członków Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu na zebranie członkowskie dnia 04 września 2019 o godz. 16 00 (środa) w siedzibie NTKS przy ul. Saperów 12.

Start Aktualności Spotkanie autorskie z Heleną Buchner w siedzibie NTKS
Spotkanie autorskie z Heleną Buchner w siedzibie NTKS
Wpisany przez Bernadeta Szyszka, wtorek, 05 marca 2013 12:11

zdjeciePo przeczytaniu powieści Heleny Buchner „Hanyska“, „Dzieci Hanyski“ i „Dziewczyny z Koziej Górki“ byłam bardzo poruszona. Wszystkie wypierane przez lata wspomnienia z mojego dzieciństwa, ciche rozmowy rodziców, strach przed wywózką na Sybir, silna polonizacja nagle powróciły.

Podobne odczucia towarzyszyły wielu z licznie zebranych członków podczas spotkania z Heleną Buchner 19 lutego w siedzibie NTKS. Wielu z nich bowiem na własnej skórze doświadczyli jeszcze wojny i wkroczenia Armii Czerwonej. Jak we wstępie do swoich powieści zaznacza autorka, jest to fikcja literacka, jednak oparta na prawdziwych wydarzeniach, na przeżyciach ludzi, z którymi rozmawiała. Szczególną rolę w jej powieściach odgrywa stosunek do małej ojczyzny do hajmatu, jej bohaterowie ryzykują życiem, przyjmują obce obywatelstwo, tylko po to by móc pozostać w swoim hajmacie. Zderzenie dwóch wrogich nacji po wojnie na Śląsku naznaczone było okrucieństwem zwycięzców, nienawiścią i chęcią zemsty, ale jak zaznacza autorka, istniała również przyjaźń i miłość, która nie faworyzowała żadnej narodowości.

Ważnym zagadnieniem w książkach Buchner jest temat tożsamości narodowej. Autorka podkreślała, że z pewnością jest to złożony problem, gdyż często w jednej rodzinie znajdują się przedstawiciele różnych narodowości. Ona sama żyła w dwóch wymiarach: czuła się zarówno Niemką, jak i Polką. Większość pionierów opuściła w końcu po trudnościach swoją małą ojczyznę i wyjechało do Niemiec. Młodsze generacje zostały zasymilowane i żyją nadal w Polsce. Ważnym aspektem dla ludzi w ciężkich czasach była także wiara, mówiła Buchner, która dawała nadzieję, przebaczenie i optymizm.

Na zakończenie autorka podkreśliła, że pomimo wielu zawirowań pozostałym tu Niemcom i przybyłym Polakom udało się nie tylko żyć obok siebie ale żyć wspólnie. Ważne przy tym aby nie zapomnieć o swoich korzeniach. Jej kolejna powieść „Ciotka Klara“ to także saga rodzinna, której główna bohaterka decyduje się pozostać w swoim hajmacie.

Spotkaniu towarzyszyła ożywiona i poruszająca dyskusja, podczas której do głosy dochodziły emocje i przeżycia osobiste.

zdjęciezdjęcie

Poprawiony: wtorek, 05 marca 2013 12:28