NTKS z Wrocławia jak co roku zaprasza 17  listopada 2018 na obchody Volkstrauertag /Dzień Żałoby Narodowej/ we Wrocławiu i Nadolicach Wielkich.
Zapraszamy do udziału w uroczystych obchodach w Parku Pamięci w Nadolicach Wielkich oraz  na tematyczny wykład w siedzibie NTKS.


PROGRAM

10:00              wyjazd do Nadolic Wielkich zbiórka przy hotelu Wrocław
11:00-12:00   obchody na cmentarzu w Nadolicach Wielkich
13:00              powrót do Wrocławia, ciepły posiłek w siedzibie NTKS
13:30              tematyczny wykład  


Udział w uroczystości jest bezpłatny – prosimy o zapisy telefonicznie, mailowo lub osobiście w godzinach pracy biura.

„źródłem finansowania projektu są środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce”

Kalejdoskop Kultur
Wpisany przez Janusz Kamiński, piątek, 08 kwietnia 2011 13:11

logoKalejdoskop Kultur trwa przez cały rok! Ale główne wydarzenia będą miały miejsce 25 czerwca 2011! ZAPRASZAMY!

Porozumienie przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych

"Kalejdoskop Kultur" zaprasza więc do działania przedstawicieli innych mniejszości narodowych i etnicznych, a takich jest w naszym mieście naprawdę wiele.

Obdarzajmy innych tym, co w nas najlepsze i bierzmy to również od innych. Uczmy się siebie nawzajem, poznawajmy się, gdyż wtedy wszystko - także i my sami - staje się piękniejsze i lepsze.

12 lutego 2009 roku w jednej z sal Urzędu Wojewódzkiego zebrali się reprezentanci pozarządowych organizacji mniejszości narodowych i etnicznych. Przy okrągłym stole zasiedli: Mariola Abkowicz ze Związku Karaimów Polskich w RP, Igor Salamon i Olga Chrebor - reprezentujący Związek Ukraińców w Polsce, Ewa Solska i Jakub Einhorn z Fundacji Kultury i Edukacji Żydowskiej "Gesher", Irena Lipman oraz Renata Zajączkowska z Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego, Anna Adamidu i Anastazja Stasiak z "Odysseas" Stowarzyszenia Greków w Polsce oraz Musa Czachorowski ze Związku Tatarów RP. Obecny był Dariusz Tokarz, pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Dorota Kozak-Rybska z miejskiego Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego.

Zebrani bardzo zgodnie, z wyraźnym nawet entuzjazmem, uznali, że czas najwyższy, aby zawrzeć porozumienie o współdziałaniu. Zaakceptowano przedstawiony na poprzednim spotkaniu projekt i stało się: 12 lutego 2009 roku podpisano porozumienie o współpracy organizacji pozarządowych, podmiotów i osób fizycznych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

Porozumienie "Kalejdoskop Kultur", bo takie nosi miano, na celu m.in. aktywizację społeczną i obywatelską mniejszości narodowych i etnicznych Dolnego Śląska, promowanie wielokulturowości, zapobieganie dyskryminacji ze względu na odmienność kulturową, narodowościową i etniczną, pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami skupiającymi przedstawicieli mniejszości narodowe i etniczne, a także promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz politykami.

Odbywać się ma to natomiast m.in. poprzez utworzenie bazy danych zawierających aktualne informacje dotyczące działań podejmowanych przez członków Porozumienia, organizację imprez kulturalnych, festiwali, wystaw, przeglądów, konferencji (w szczególności corocznej edycji Kalejdoskopu Kultur, dnia mniejszości narodowych i etnicznych we Wrocławiu) oraz wszelkich innych inicjatyw, które pomogą w realizacji zamierzeń. Porozumienie otwarte jest dla ludzi zaangażowanych, twórczych, którzy pragną zrobić coś dobrego nie tylko dla siebie i własnych środowisk, ale też gotowych włączyć się z własną tradycją, dobrymi pomysłami w wielobarwną i różnorodną kulturowo społeczność Wrocławia oraz Dolnego Śląska - naszej wspólnej małej ojczyzny.

Musa Czachorowski

Poprawiony: wtorek, 26 kwietnia 2011 19:00