Już 25.05.2019 o godz. 10.00 w ogrodzie NTKS przy ul. Saperów 12  dla naszych członków oraz zaproszonych gości, odbędzie się coroczne spotkanie "Maikranz - Der Tradition verbunden". Będzie okazja do  spotkania, rozmów, pielęgnowania tradycji, wspólnego śpiewania, grillowania i zabawy zarówno dla starszych jak i dla młodszych. Dla dzieci  zaplanowane są  warsztaty plastyczne.

Serdecznie zapraszamy! Do zobaczenia!

Zapisy w biurze, liczba miejsc ograniczona. Składka od osoby dorosłej wynosi 5 zł, dzieci wstęp wolny.

„Źródłem finansowania projektu są środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce”


IFA - idea współpracy
Wpisany przez Janusz Kamiński, wtorek, 26 kwietnia 2011 11:48

Instytut Stosunków Zagranicznych (ifa)

Instytut Stosunków Zagranicznych (ifa) jest organizacją pośredniczącą Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prowadzącą działalność międzynarodową. Jako jedna z najstarszych niemieckich organizacji pośredniczących ma swoją siedzibę, od początku istnienia tj. od 1917 roku, w Stuttgarcie.

W ramach programów realizowanych w państwach Europy środkowo-wschodniej ifa wspiera działalność kulturalną mniejszości niemieckiej w tych państwach. Bardzo ważną rolę odgrywają asystenci ds. kultury i mediów oddelegowani do poszczególnych krajów i pracujący przy stowarzyszeniach i mediach mniejszościowych, prowadząc szeroką gamę działalności.

Przy tym, jak i przy wszystkich innych projektach z zakresu edukacji, mediów i kultury, ifa ma podejście integracyjne. Projekty kulturalne są realizowane przez ifa we współpracy z mniejszością niemiecką są kierowane nie tylko do jej członków, ale również do większości polskiej oraz innych mniejszości narodowych i etnicznych.

Wrocławskie NTKS dąży do coraz intensywniejszego zaangażowania strony polskiej w życie kulturalne mniejszości niemieckiej na Dolnym Śląsku oraz pogłębienia obustronnej wymiany doświadczeń.

Poprawiony: piątek, 25 lipca 2014 11:11