W świątecznie udekorowanej sali 8 grudnia o 14:30 spotkali się członkowie i sympatycy Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego, by wspólnie świętować adwent.

Bernadeta Szyszka, uroczyście zapaliła pierwszą świeczkę na wieńcu adwentowym, dając tym samym znak rozpoczęcia wspólnego świętowania. Następnie przewodnicząca NTKS, Renata Zajączkowska, z ogromną radością powitała wszystkich obecnych. Po jej słowach nastąpiły błogosławieństwa z ust duszpasterza ks. Mariana Arndta. Również obecny na spotkaniu Konsul Generalny Niemiec Pan Hans Jörg Neumann złożył życzenia wszystkim członkom Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne kolędowanie. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.

Mniejszość Niemiecka w Polsce
Mniejszość Niemiecka w Polsce
Wpisany przez Janusz Kamiński, piątek, 29 kwietnia 2011 15:25

Po tym jak w 1990 roku mniejszość niemiecka zrzeszyła się w wielu wojewódzkich towarzystwach społeczno – kulturalnych w Polsce, postanowiono utworzyć jedną naczelną organizację, która występowałaby w ich imieniu przed rządem zarówno polskim, jak i niemieckim.

15 września 1990 roku na zebraniu przedstawicieli organizacji niemieckich we Wrocławiu postanowiono utworzyć Centralną Radę Niemców. Z pośród członków rady wybrane zostało pierwsze prezydium, składające się z 5 osób, byli to: Henryk Kroll, Karl Nossol, Friedrich Sikora, Georg Brylka i Dietmar Brehmer. Centralną Radę uchwalono na jeden rok do 14 września 1991 roku. Pierwszą siedzibą Rady było biuro w Strzelcach Opolskich.

10.06.1991 roku Komitet Założycielski w osobach: Henryk Kroll, Helmut Paździor, Georg Brylka, Friedrich Sikora i Leo Stosch, złożył wniosek do Sądu Wojewódzkiego w Opolu o rejestrację Związku. Nie od razu Związek został zarejestrowany, po dostarczeniu jednak koniecznych uzupełnień Sąd Wojewódzki w Opolu – Wydział I Cywilny postanowił 27.08.1991 wpisać do rejestru stowarzyszeń Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce z siedzibą w Opolu.

Pierwszym przewodniczącym Związku został wybrany Georg Brylka, w 1994 roku zastąpił go prof. Gerhard Bartodziej, w 2000 roku wybrano Fryderyka Petracha, od lutego 2005 roku Związkowi przewodniczył Henryk Kroll, poseł na sejm z ramienia Mniejszości Niemieckiej, który został ponownie wybrany 24 marca 2007 roku na kolejną kadencję. Od 11 maja 2009 roku nowym przewodniczącym Związku jest Bernard Gaida.

Władzami Związku Niemieckich Stowarzyszeń są:
1. Zjazd Delegatów zwany "Radą Związku"
2. Zarząd Związku Niemieckich Stowarzyszeń, składający się z 8 osób
3. Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 osób

zródło: www.vdg.pl

Poprawiony: piątek, 29 kwietnia 2011 15:48