W świątecznie udekorowanej sali 8 grudnia o 14:30 spotkali się członkowie i sympatycy Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego, by wspólnie świętować adwent.

Bernadeta Szyszka, uroczyście zapaliła pierwszą świeczkę na wieńcu adwentowym, dając tym samym znak rozpoczęcia wspólnego świętowania. Następnie przewodnicząca NTKS, Renata Zajączkowska, z ogromną radością powitała wszystkich obecnych. Po jej słowach nastąpiły błogosławieństwa z ust duszpasterza ks. Mariana Arndta. Również obecny na spotkaniu Konsul Generalny Niemiec Pan Hans Jörg Neumann złożył życzenia wszystkim członkom Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne kolędowanie. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.

Mniejszość Niemiecka na Dolnym Śląsku
Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu
Wpisany przez Janusz Kamiński, piątek, 29 kwietnia 2011 15:35

Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne ma swoją siedzibę przy ul. Saperów 12 we Wrocławiu, a od 1991 roku jest publicznie uznaną i zarejestrowaną organizacją skupiającą Niemców we Wrocławiu i okolicy. Jest jednocześnie największym z Niemieckich Towarzystw na Dolnym Śląsku. Wrocławski NTKS działał nigdyś jako Oddział Terenowy w strukturach Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego z siedzibą w Wałbrzychu. Cele NTKS się nie zmieniły, nadal są nimi  pielęgnowanie i popularyzacja języka niemieckiego, niemieckiej kultury i tradycji jak i dobre współżycie ze społeczeństwem polskim.

Poprawiony: środa, 14 maja 2014 22:14
Więcej…
 
Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Jeleniej Górze
Wpisany przez Janusz Kamiński, piątek, 29 kwietnia 2011 15:21

5-tego marca 1990 roku Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (DGKG) zostało uroczyście wpisane do rejestru związków w Sądzie Wojewódzkim. W każdą środę pełniony jest w Towarzystwie dyżur, podczas którego zarząd jest do dyspozycji członków. W tym dniu przyjmowani są nowi członkowie i udzielana jest pomoc przy wypełnianiu podań w celu uzyskania niemieckiego obywatelstwa.

Poprawiony: piątek, 29 kwietnia 2011 15:40
Więcej…
 
Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (NTSK) w Legnicy
Wpisany przez Janusz Kamiński, piątek, 29 kwietnia 2011 13:06

W maju 1957 roku założono w Wałbrzychu NTSK. Niedługo potem powstał w Legnicy jego oddział. Stało się to niestety zbyt póżno, gdyż w roku 1956 Niemcy w ramach akcji łączenia rodzin mogli wyjechać do Niemiec i do roku 1962 masowo opuścili Legnicę. W mieście pozostało tylko jeszcze około 100 Niemców. Zamknięto niemiecką szkołę, oddano niemiecki kosciół ewangelicki. Pozostał mały oddział NTSK liczący 30 osób. Przewodnicząca była wówczas była nauczycielka, pani Hedwig Huebner. W dniu 13 grudnia 1981 NTSK rozwiązano jak wszystkie inne organizacje.

Poprawiony: piątek, 29 kwietnia 2011 15:40
Więcej…
 
Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Wałbrzychu
Wpisany przez Janusz Kamiński, piątek, 29 kwietnia 2011 13:04

NTSK w Wałbrzychu założono w dniu 4. maja 1957 roku jako pierwsze towarzystwo tego rodzaju w Polsce. Działalność NTSK odtąd przerwał jedynie stan wojenny z roku 1981, po jego zakończeniu jednak ponownie ją podjęto z dużym zapałem. Od czasu ponownego zjednoczenia Niemiec NTSK wspierane jest przez Republikę Federalną Niemiec, co umożliwiło prężny rozwój jego działalności.

Poprawiony: piątek, 29 kwietnia 2011 15:39
Więcej…