Zapraszamy wszystkich członków Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu na zebranie członkowskie dnia 04 września 2019 o godz. 16 00 (środa) w siedzibie NTKS przy ul. Saperów 12.

Biblioteka
Wpisany przez Janusz Kamiński, wtorek, 26 kwietnia 2011 12:07

Ogromne znaczenie dla pielęgnowania kultury niemieckiej ma biblioteka w Domu Spotkań NTKS, dysponująca oprócz dziełami literatury niemieckojęzycznej również dziełami historycznymi, podręcznikami, słownikami, encyklopediami itp. Bardzo ważną część zbiorów stanowią dzieła na temat historii i sztuki Śląska.

W obszernej czytelni do dyspozycji czytelników są niemieckie czasopisma. Do zachowania kultury niemieckiej przyczynia się w dużym stopniu istniejący od samego początku założenia Towarzystwa Zespół Pieśni, który swoim bogatym repertuarem umila każde spotkanie i w swoich pięknych strojach regionalnych bardzo ceniony jest także przez zaprzyjaźnione organizacje w Niemczech.

O swojej działalności i planach Towarzystwo informuje obszernie w periodyku p.t. "NIEDERSCHLESISCHE INFORMATIONEN" (Informacje Dolnośląskie ISSN: 2299-2510, wydawany dwa razy w roku), w którym publikowane są również artykuły dotyczące Śląska, jego historii i zabytków.

Poprawiony: środa, 05 lutego 2014 15:46