W świątecznie udekorowanej sali 8 grudnia o 14:30 spotkali się członkowie i sympatycy Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego, by wspólnie świętować adwent.

Bernadeta Szyszka, uroczyście zapaliła pierwszą świeczkę na wieńcu adwentowym, dając tym samym znak rozpoczęcia wspólnego świętowania. Następnie przewodnicząca NTKS, Renata Zajączkowska, z ogromną radością powitała wszystkich obecnych. Po jej słowach nastąpiły błogosławieństwa z ust duszpasterza ks. Mariana Arndta. Również obecny na spotkaniu Konsul Generalny Niemiec Pan Hans Jörg Neumann złożył życzenia wszystkim członkom Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne kolędowanie. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.

Działalność kulturalna
Wpisany przez Janusz Kamiński, wtorek, 26 kwietnia 2011 11:56

Oferta kulturalna Towarzystwa skierowana jest zarówno do jego członków jak i innych osób zainteresowanych kulturą niemiecką. W ofercie kulturalnej mieszczą się: seminaria, wykłady cykliczne, sympozja, spotkania autorskie z niemieckimi, śląskimi i polskimi pisarzami, koncerty z udziałem niemieckich muzyków i orkiestr.

Program kulturalny zawiera zarówno wystawy artystów śląskich, występy gościnne scen niemieckich, pokazy niemieckich filmów itd. jak też imprezy stałe, jak coroczne spotkania adwentowo-bożenarodzeniowe, zabawy karnawałowe, wycieczki i inne. Szczególne znaczenie w corocznym planie imprez kulturalnych Towarzystwa mają tak zwane "Dolnośląskie Spotkanie Kulturalne", na którym spotykają się wszystkie dolnośląskie stowarzyszenia mniejszości niemieckiej.

Działalność kulturalna Niemieckiego Towarzystwa nie tylko wzbogaca życie kulturalne miasta Wrocławia, ale także przyczynia się do lepszego zrozumienia historii Śląska. Towarzystwo ponadto wspiera wiele imprez kulturalnych miasta, włączając się przykładowo do organizacji uroczystości związanych z obchodami Millennium miasta Wrocławia, czy Roku Polsko-Niemieckiego.

Propozycje w zakresie kulturalnym organizowane są we współpracy z rozmaitymi instytucjami partnerskimi we Wrocławiu, w tym z Uniwersytetem Wrocławskim, z Muzeum Historycznym, z Muzeum Archidiecezjalnym, Muzeum Architektury oraz innymi instytucjami cieszącymi się w mieście dużym prestiżem.

Poprawiony: wtorek, 17 lutego 2015 12:11