NTKS z Wrocławia jak co roku zaprasza 17  listopada 2018 na obchody Volkstrauertag /Dzień Żałoby Narodowej/ we Wrocławiu i Nadolicach Wielkich.
Zapraszamy do udziału w uroczystych obchodach w Parku Pamięci w Nadolicach Wielkich oraz  na tematyczny wykład w siedzibie NTKS.


PROGRAM

10:00              wyjazd do Nadolic Wielkich zbiórka przy hotelu Wrocław
11:00-12:00   obchody na cmentarzu w Nadolicach Wielkich
13:00              powrót do Wrocławia, ciepły posiłek w siedzibie NTKS
13:30              tematyczny wykład  


Udział w uroczystości jest bezpłatny – prosimy o zapisy telefonicznie, mailowo lub osobiście w godzinach pracy biura.

„źródłem finansowania projektu są środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce”

Działalność kulturalna
Wpisany przez Janusz Kamiński, wtorek, 26 kwietnia 2011 11:56

Oferta kulturalna Towarzystwa skierowana jest zarówno do jego członków jak i innych osób zainteresowanych kulturą niemiecką. W ofercie kulturalnej mieszczą się: seminaria, wykłady cykliczne, sympozja, spotkania autorskie z niemieckimi, śląskimi i polskimi pisarzami, koncerty z udziałem niemieckich muzyków i orkiestr.

Program kulturalny zawiera zarówno wystawy artystów śląskich, występy gościnne scen niemieckich, pokazy niemieckich filmów itd. jak też imprezy stałe, jak coroczne spotkania adwentowo-bożenarodzeniowe, zabawy karnawałowe, wycieczki i inne. Szczególne znaczenie w corocznym planie imprez kulturalnych Towarzystwa mają tak zwane "Dolnośląskie Spotkanie Kulturalne", na którym spotykają się wszystkie dolnośląskie stowarzyszenia mniejszości niemieckiej.

Działalność kulturalna Niemieckiego Towarzystwa nie tylko wzbogaca życie kulturalne miasta Wrocławia, ale także przyczynia się do lepszego zrozumienia historii Śląska. Towarzystwo ponadto wspiera wiele imprez kulturalnych miasta, włączając się przykładowo do organizacji uroczystości związanych z obchodami Millennium miasta Wrocławia, czy Roku Polsko-Niemieckiego.

Propozycje w zakresie kulturalnym organizowane są we współpracy z rozmaitymi instytucjami partnerskimi we Wrocławiu, w tym z Uniwersytetem Wrocławskim, z Muzeum Historycznym, z Muzeum Archidiecezjalnym, Muzeum Architektury oraz innymi instytucjami cieszącymi się w mieście dużym prestiżem.

Poprawiony: wtorek, 17 lutego 2015 12:11