W sobotę 8 grudnia o godz. 14:30 organizujemy spotkanie Adwentowo-bożonarodzeniowe, na które serdecznie zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa!


Przy choince W świątecznie udekorowanej sali będzie okazja do spotkania się, rozmowy oraz wspólnego zaśpiewania tradycyjnych niemieckich kolęd przez członków i sympatyków Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego.Tego wieczoru będzie nam towarzyszył także nasz chór Heimatsänger oraz dzieci z kursów j.niemieckiego.

Prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie, mailowo lub osobiście w biurze.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

Działalność kulturalna
Wpisany przez Janusz Kamiński, wtorek, 26 kwietnia 2011 11:56

Oferta kulturalna Towarzystwa skierowana jest zarówno do jego członków jak i innych osób zainteresowanych kulturą niemiecką. W ofercie kulturalnej mieszczą się: seminaria, wykłady cykliczne, sympozja, spotkania autorskie z niemieckimi, śląskimi i polskimi pisarzami, koncerty z udziałem niemieckich muzyków i orkiestr.

Program kulturalny zawiera zarówno wystawy artystów śląskich, występy gościnne scen niemieckich, pokazy niemieckich filmów itd. jak też imprezy stałe, jak coroczne spotkania adwentowo-bożenarodzeniowe, zabawy karnawałowe, wycieczki i inne. Szczególne znaczenie w corocznym planie imprez kulturalnych Towarzystwa mają tak zwane "Dolnośląskie Spotkanie Kulturalne", na którym spotykają się wszystkie dolnośląskie stowarzyszenia mniejszości niemieckiej.

Działalność kulturalna Niemieckiego Towarzystwa nie tylko wzbogaca życie kulturalne miasta Wrocławia, ale także przyczynia się do lepszego zrozumienia historii Śląska. Towarzystwo ponadto wspiera wiele imprez kulturalnych miasta, włączając się przykładowo do organizacji uroczystości związanych z obchodami Millennium miasta Wrocławia, czy Roku Polsko-Niemieckiego.

Propozycje w zakresie kulturalnym organizowane są we współpracy z rozmaitymi instytucjami partnerskimi we Wrocławiu, w tym z Uniwersytetem Wrocławskim, z Muzeum Historycznym, z Muzeum Archidiecezjalnym, Muzeum Architektury oraz innymi instytucjami cieszącymi się w mieście dużym prestiżem.

Poprawiony: wtorek, 17 lutego 2015 12:11