Zapraszamy wszystkich członków Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu na zebranie członkowskie dnia 04 września 2019 o godz. 16 00 (środa) w siedzibie NTKS przy ul. Saperów 12.

Komisja Socjalna
Wpisany przez Janusz Kamiński, wtorek, 26 kwietnia 2011 11:58

O sprawy bytowe członków Towarzystwa troszczy się Komisja Socjalna, opiekując się osobami starszymi i potrzebującymi pomocy materialnej w postaci odzieży, żywności, leków lub opału, poprawiając ich  poniekąd ciężką sytuację życiową. Pomoc taka jest możliwa dzięki darom z Niemiec, a obszerna opieka dzięki niestrudzonym wysiłkom członków Komisji Socjalnej. Z inicjatywy NTKS urządzono w Trzebnicy własny Oddział w Domu Opieki, umieszczeni tam członkowie Towarzystwa również są pod specjalną opieką Komisji Socjalnej.

Współpraca Komisji Socjalnej z Towarzystwem Dobroczynnym Niemców na Śląsku w Opolu umożliwia jej organizowanie kilka razy w roku wczasów dla seniorów oraz innej pomocy dla członków NTKS. Działalność Komisji Socjalnej nie byłaby możliwa bez regularnej pomocy ofiarodawców w Niemczech.

Przewodnicząca Komisji - Renata Zajączkowska

Poprawiony: wtorek, 17 lutego 2015 12:12