W świątecznie udekorowanej sali 8 grudnia o 14:30 spotkali się członkowie i sympatycy Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego, by wspólnie świętować adwent.

Bernadeta Szyszka, uroczyście zapaliła pierwszą świeczkę na wieńcu adwentowym, dając tym samym znak rozpoczęcia wspólnego świętowania. Następnie przewodnicząca NTKS, Renata Zajączkowska, z ogromną radością powitała wszystkich obecnych. Po jej słowach nastąpiły błogosławieństwa z ust duszpasterza ks. Mariana Arndta. Również obecny na spotkaniu Konsul Generalny Niemiec Pan Hans Jörg Neumann złożył życzenia wszystkim członkom Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne kolędowanie. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.

Komisja Socjalna
Wpisany przez Janusz Kamiński, wtorek, 26 kwietnia 2011 11:58

O sprawy bytowe członków Towarzystwa troszczy się Komisja Socjalna, opiekując się osobami starszymi i potrzebującymi pomocy materialnej w postaci odzieży, żywności, leków lub opału, poprawiając ich  poniekąd ciężką sytuację życiową. Pomoc taka jest możliwa dzięki darom z Niemiec, a obszerna opieka dzięki niestrudzonym wysiłkom członków Komisji Socjalnej. Z inicjatywy NTKS urządzono w Trzebnicy własny Oddział w Domu Opieki, umieszczeni tam członkowie Towarzystwa również są pod specjalną opieką Komisji Socjalnej.

Współpraca Komisji Socjalnej z Towarzystwem Dobroczynnym Niemców na Śląsku w Opolu umożliwia jej organizowanie kilka razy w roku wczasów dla seniorów oraz innej pomocy dla członków NTKS. Działalność Komisji Socjalnej nie byłaby możliwa bez regularnej pomocy ofiarodawców w Niemczech.

Przewodnicząca Komisji - Renata Zajączkowska

Poprawiony: wtorek, 17 lutego 2015 12:12