NTKS z Wrocławia jak co roku zaprasza 17  listopada 2018 na obchody Volkstrauertag /Dzień Żałoby Narodowej/ we Wrocławiu i Nadolicach Wielkich.
Zapraszamy do udziału w uroczystych obchodach w Parku Pamięci w Nadolicach Wielkich oraz  na tematyczny wykład w siedzibie NTKS.


PROGRAM

10:00              wyjazd do Nadolic Wielkich zbiórka przy hotelu Wrocław
11:00-12:00   obchody na cmentarzu w Nadolicach Wielkich
13:00              powrót do Wrocławia, ciepły posiłek w siedzibie NTKS
13:30              tematyczny wykład  


Udział w uroczystości jest bezpłatny – prosimy o zapisy telefonicznie, mailowo lub osobiście w godzinach pracy biura.

„źródłem finansowania projektu są środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce”

Komisja Socjalna
Wpisany przez Janusz Kamiński, wtorek, 26 kwietnia 2011 11:58

O sprawy bytowe członków Towarzystwa troszczy się Komisja Socjalna, opiekując się osobami starszymi i potrzebującymi pomocy materialnej w postaci odzieży, żywności, leków lub opału, poprawiając ich  poniekąd ciężką sytuację życiową. Pomoc taka jest możliwa dzięki darom z Niemiec, a obszerna opieka dzięki niestrudzonym wysiłkom członków Komisji Socjalnej. Z inicjatywy NTKS urządzono w Trzebnicy własny Oddział w Domu Opieki, umieszczeni tam członkowie Towarzystwa również są pod specjalną opieką Komisji Socjalnej.

Współpraca Komisji Socjalnej z Towarzystwem Dobroczynnym Niemców na Śląsku w Opolu umożliwia jej organizowanie kilka razy w roku wczasów dla seniorów oraz innej pomocy dla członków NTKS. Działalność Komisji Socjalnej nie byłaby możliwa bez regularnej pomocy ofiarodawców w Niemczech.

Przewodnicząca Komisji - Renata Zajączkowska

Poprawiony: wtorek, 17 lutego 2015 12:12