Zapraszamy wszystkich członków Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu na zebranie członkowskie dnia 04 września 2019 o godz. 16 00 (środa) w siedzibie NTKS przy ul. Saperów 12.

„Wybór wierszy” – Eva Maria Jakubek
Wpisany przez Bogna Piter, piątek, 08 stycznia 2016 08:39

okładkaPod koniec roku 2015 opublikowany został tom poezji Evy Marii Jakubek.

"Eva Maria Jakubek posiadała dar wyrażania za pomocą słów nastrojów, myśli i perspektyw światopoglądowych. Zakres tematyczny jej wierszy obejmuje prawie wszystkie obszary ludzkiej egzystencji: od dzieciństwa, przez przeżycia młodości, zmianę poglądów i światopoglądu aż do samotności po śmierci męża i myśli nad kresem swojego życia.

(...)

Niniejszy tomik poezji jest trzecim już wydaniem wybranych wierszy Evy Marii Jakubek, pierwszym jednak po jej śmierci. Odeszła od nas 31 maja 2012 po długiej chorobie. Jej odejście spowodowało lukę w kręgach Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego, ponieważ Eva była aktywnym i zaangażowanym członkiem. (...)

Serdecznie dziękujemy synom Evy Jakubek za to, że umożliwili publikację wierszy."

/Cytaty ze wstępu/

Publikacja tego tomu była możliwa dzięki dotacji Konsulatu Generalnego Republiki Niemiec.

Poprawiony: piątek, 08 stycznia 2016 08:53