NTKS z Wrocławia jak co roku zaprasza 17  listopada 2018 na obchody Volkstrauertag /Dzień Żałoby Narodowej/ we Wrocławiu i Nadolicach Wielkich.
Zapraszamy do udziału w uroczystych obchodach w Parku Pamięci w Nadolicach Wielkich oraz  na tematyczny wykład w siedzibie NTKS.


PROGRAM

10:00              wyjazd do Nadolic Wielkich zbiórka przy hotelu Wrocław
11:00-12:00   obchody na cmentarzu w Nadolicach Wielkich
13:00              powrót do Wrocławia, ciepły posiłek w siedzibie NTKS
13:30              tematyczny wykład  


Udział w uroczystości jest bezpłatny – prosimy o zapisy telefonicznie, mailowo lub osobiście w godzinach pracy biura.

„źródłem finansowania projektu są środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce”

„Wybór wierszy” – Eva Maria Jakubek
Wpisany przez Bogna Piter, piątek, 08 stycznia 2016 08:39

okładkaPod koniec roku 2015 opublikowany został tom poezji Evy Marii Jakubek.

"Eva Maria Jakubek posiadała dar wyrażania za pomocą słów nastrojów, myśli i perspektyw światopoglądowych. Zakres tematyczny jej wierszy obejmuje prawie wszystkie obszary ludzkiej egzystencji: od dzieciństwa, przez przeżycia młodości, zmianę poglądów i światopoglądu aż do samotności po śmierci męża i myśli nad kresem swojego życia.

(...)

Niniejszy tomik poezji jest trzecim już wydaniem wybranych wierszy Evy Marii Jakubek, pierwszym jednak po jej śmierci. Odeszła od nas 31 maja 2012 po długiej chorobie. Jej odejście spowodowało lukę w kręgach Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego, ponieważ Eva była aktywnym i zaangażowanym członkiem. (...)

Serdecznie dziękujemy synom Evy Jakubek za to, że umożliwili publikację wierszy."

/Cytaty ze wstępu/

Publikacja tego tomu była możliwa dzięki dotacji Konsulatu Generalnego Republiki Niemiec.

Poprawiony: piątek, 08 stycznia 2016 08:53