NTKS z Wrocławia jak co roku zaprasza 17  listopada 2018 na obchody Volkstrauertag /Dzień Żałoby Narodowej/ we Wrocławiu i Nadolicach Wielkich.
Zapraszamy do udziału w uroczystych obchodach w Parku Pamięci w Nadolicach Wielkich oraz  na tematyczny wykład w siedzibie NTKS.


PROGRAM

10:00              wyjazd do Nadolic Wielkich zbiórka przy hotelu Wrocław
11:00-12:00   obchody na cmentarzu w Nadolicach Wielkich
13:00              powrót do Wrocławia, ciepły posiłek w siedzibie NTKS
13:30              tematyczny wykład  


Udział w uroczystości jest bezpłatny – prosimy o zapisy telefonicznie, mailowo lub osobiście w godzinach pracy biura.

„źródłem finansowania projektu są środki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce”

Urodzeni w Breslau - świadkowie historii opowiadają
Wpisany przez Janusz Kamiński, poniedziałek, 16 maja 2011 11:32


Zapraszamy serdecznie do oglądania naszej wystawy pt. "Urodzeni w Breslau - świadkowie historii opowiadają", która przedstawia życiorysy ludzi, którzy w śląskiej metropolii spędzili dzieciństwo i młodość, niektórzy z nich całe swoje życie.


Lista miejsc gdzie w najbliższym czasie będzie można obejrzeć wystawę:

od 18 do 25 maja, w ramach konferencji naukowej "Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – stan obecny i perspektywy"  19 maja, godz. 14.00 Organizator: Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3, budynek 2/3, w holu,
oraz od 18 do 25 maja, w ramach wyjazdowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która odbędzie się we Wrocławiu. Dolnośląski Urząd Wojewódzki, w korytarzu przed salą sejmikową (nr. 1222), pl. Powstańców Warszawy 1,

Poprawiony: poniedziałek, 16 maja 2011 15:33