Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu do naszej siedziby w środę, 19 września o godz. 16:00, na  spotkanie członkowskie, którego tematem przewodnim będą dożynki.

Po spotkaniu zapraszamy wszystkich obecnych na kawę i ciastka!

Urodzeni w Breslau - świadkowie historii opowiadają
Wpisany przez Janusz Kamiński, poniedziałek, 16 maja 2011 11:32


Zapraszamy serdecznie do oglądania naszej wystawy pt. "Urodzeni w Breslau - świadkowie historii opowiadają", która przedstawia życiorysy ludzi, którzy w śląskiej metropolii spędzili dzieciństwo i młodość, niektórzy z nich całe swoje życie.


Lista miejsc gdzie w najbliższym czasie będzie można obejrzeć wystawę:

od 18 do 25 maja, w ramach konferencji naukowej "Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – stan obecny i perspektywy"  19 maja, godz. 14.00 Organizator: Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3, budynek 2/3, w holu,
oraz od 18 do 25 maja, w ramach wyjazdowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która odbędzie się we Wrocławiu. Dolnośląski Urząd Wojewódzki, w korytarzu przed salą sejmikową (nr. 1222), pl. Powstańców Warszawy 1,

Poprawiony: poniedziałek, 16 maja 2011 15:33