W świątecznie udekorowanej sali 8 grudnia o 14:30 spotkali się członkowie i sympatycy Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego, by wspólnie świętować adwent.

Bernadeta Szyszka, uroczyście zapaliła pierwszą świeczkę na wieńcu adwentowym, dając tym samym znak rozpoczęcia wspólnego świętowania. Następnie przewodnicząca NTKS, Renata Zajączkowska, z ogromną radością powitała wszystkich obecnych. Po jej słowach nastąpiły błogosławieństwa z ust duszpasterza ks. Mariana Arndta. Również obecny na spotkaniu Konsul Generalny Niemiec Pan Hans Jörg Neumann złożył życzenia wszystkim członkom Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne kolędowanie. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec.

Urodzeni w Breslau - świadkowie historii opowiadają
Wpisany przez Janusz Kamiński, poniedziałek, 16 maja 2011 11:32


Zapraszamy serdecznie do oglądania naszej wystawy pt. "Urodzeni w Breslau - świadkowie historii opowiadają", która przedstawia życiorysy ludzi, którzy w śląskiej metropolii spędzili dzieciństwo i młodość, niektórzy z nich całe swoje życie.


Lista miejsc gdzie w najbliższym czasie będzie można obejrzeć wystawę:

od 18 do 25 maja, w ramach konferencji naukowej "Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – stan obecny i perspektywy"  19 maja, godz. 14.00 Organizator: Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3, budynek 2/3, w holu,
oraz od 18 do 25 maja, w ramach wyjazdowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która odbędzie się we Wrocławiu. Dolnośląski Urząd Wojewódzki, w korytarzu przed salą sejmikową (nr. 1222), pl. Powstańców Warszawy 1,

Poprawiony: poniedziałek, 16 maja 2011 15:33